کد خبر 9211
۱ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۶:۱۷

یادداشت مدیر عامل فولاد ۳۶۹: چرا زنجیره تامین دارای بهره وری لازم نیست؟

یادداشت مدیر عامل فولاد ۳۶۹: چرا زنجیره تامین دارای بهره وری لازم نیست؟

محمد میری نژاد مدیر عامل فولاد ۳۶۹ در مقاله ای عوامل کلیدی بر بهره وری زنجیره تامین فولاد را بررسی کرده و به این سوال پاسخ داده است که زنجیره تامین صنعت فولاد دارای بهره وری لازم نیست.

به گزارش آهن نیوز محمد میری نژاد مدیر عامل فولاد ۳۶۹ در مقاله ای عوامل کلیدی موثر بر بهره وری زنجیره تامین فولاد کشور بررسی کرده است.

مدیر عامل فولاد ۳۶۹ در این مقاله به این موضوع پرداخته است که بیشترین تاثیر بر بهره وری زنجیره تامین فولاد تحت تاثیر کدام عامل است.

میری نژاد مدیر عامل فولاد ۳۶۹ به این موضوع هم اشاره کرده است که در حال حاضر در صنعت فولاد،رقابت میان زنجیره های تامین است نه میان شرکت ها.

مدیر عامل فولاد ۳۶۹ به واسطه این پژوهش به این نتیجه رسیده که عدم اطمینان تکنولوژیکی بر چابکی زنجیره تامین تاثیر می گذارد و چابکی زنجیره تامین همچنین بر عملکرد شرکت تاثیر مثبت دارد.

متن مقاله مدیر عامل فولاد ۳۶۹ به شرح زیر است:

زنجیره تامین کارآمد و نیز مدیریت صحیح مولفه های آن،نقش بسزایی در بهره وری زنجیره تامین ایفا می نماید.

صنعت فولاد جزو صنایع مادر بوده و نیازمند آن است تا بهره وری زنجیره خود را هر چه بیشتر ارتقاء دهد.

هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل کلیدی موثر بر بهره وری زنجیره تامین فولاد کشور می باشد.

به منظور شناسایی عوامل موثر بر بهره وری زنجیره تامین فولاد از مدل اسکور استفاده شده و شاخص های مدل با فرم های CVR(Content Validity Ratio) CVI(Content Validity Index) و نیز با نظر خبرگان صنعت فولاد مورد تایید قرار گرفته و بر اساس آن، پرسشنامه طراحی شده و بین مدیران و کارشناسان صنعت فولاد توزیع وجمع آوری گردیده است.

در نهایت تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی با معادلات ساختاری و نرم افزار PLS(Partial Ieast squares) انجام شده وعوامل تاثیر گذار بر بهره وری زنجیره تامین،با۳۰ شاخص و در ۶ عامل مورد تایید قرار گرفته است.

نتایج پژوهش حاکی از آن است که هر ۶ عامل بر بهره وری زنجیره تامین فولاد تاثیر گذار می باشند اما در بین آنها عامل توانمند سازها دارای بیشترین تاثیر بر بهره وری زنجیره تامین فولاد است.

امروزه رقابت میان زنجیره های تامین در بازار های تامین در بازار های جهانی از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد.

مدیریت زنجیره تامین به یک دارایی مهم برای سازمان ها تبدیل گشته که رویکرد هایی مانند ناب، چابک،تاب آور و سبز را ارائه می دهد که این پارادایم ها به مدیریت زنجیره تامین برای رقابت و کارآمدی کمک می کنند.

برای این امر سازمان ها باید مجموعه ای از استراتژی های مدیریت زنجیره تامین را به یک شکل موثر مدیریت کنند و تاثیر آن را بر عملکرد زنجیره تامین صنعت فولاد یکی از اصلی ترین بخش ها برای برنامه ریزی بهتر و اجرای فعالیت ها برای پاسخگویی به تغییرات در بازار رقابتی می باشد.

مدیر عامل فولاد ۳۶۹ در این متن از مقدمات فوق اینگونه نتیجه گرفته است که این امر جز با داشتن تامین کنندگان مناسب و مدیریت مناسب زنجیره تامین امکان پذیر نخواهد بود.

از سوی دیگر امروزه زنجیره های تامین برای حضور در بازار پویا و در حال تغییر،نیازمند رویکرد هایی هستند که بتوانند بر چالش های متفاوت پیروز گردند.

بر همین اساس مدیران شرکت های فولاد به دنبال رویکرد هایی هستند که برای بهبود و افزایش بهره وری و رقابت پذیری زنجیره تامین استفاده نمایند.

در دهه کنونی مدیریت زنجیره تامین از یک فعالیت فرعی بیرون آمده و جهت تاثیر مثبت روی فعالیت ها به یک عنصر استراژیک برای سازمان تبدیل گشته است.

مدیر عامل فولاد ۳۶۹ معتقد است: تغییرات اخیر در شرایط بازار و تغییر نحوه کسب و کار و انتظارات جدید در زنجیره تامین و تقاضای ایجاد ارزش های اضافی در محصول نهایی توسط مشتریان، از جمله عوامل موثر در تغییرات ایجاد شده در مدیریت زنجیره تامین می باشند.

در حال حاضر در صنعت فولاد،رقابت میان زنجیره های تامین است نه میان شرکت ها.

لذا خواسته های مشتریان در بازار رقابتی، زنجیره تامین فولاد را مجبور به توسعه استراتژی های منعطف تر و چابک تر کرده و زنجیره تامین را رقابتی تر خواهد کرد.

یکی از مهم ترین مباحثی که صنعت فولاد را اقتصادی تر می کند ،تکمیل زنجیره فولاد در داخل،از معدن تا تولید فولاد و مهم تر از آن،مدیریت زنجیره تامین آن است؛چراکه در زنجیره فولاد از ارزش افزوده بالایی برخوردار است و باعث خلق اشتغال زایی بسیاری می شود.

ایران با توجه به وجود معادن سنگ آهن و انرژی فراوان، این ظرفیت را دارد که به یکی از کانون های اصلی تولید فولاد جهان تبدیل شود؛ البته این امر مستلزم برنامه ریزی دقیق و تکمیل زنجیره فولاد و بهبود بهره وری در این صنعت است.

مدیر عامل فولاد ۳۶۹ در این مقاله مراحل مختلف تکمیل زنجیره فولاد را بر شمرده و نوشته است: پس از استخراج سنگ آهن از معدن، مراحل تبدیل سنگ آهن به کنسانتره ،گندله،آهن اسفنجی،شمش و محصولات فولادی است از این رو باید در تاسیس و ایجاد یک واحد فولادی تمام این زنجیره در نظر گرفته شود تا با بهره گیری کامل از این زنجیره به بیشترین میزان ارزش دهی وبهره وری برسد.

یکی از مهمترین مشکلات مدیریت زنجیره تامین صنعت فولاد در ایران،مسئله حمل و نقل است زیرا اکثر مواد اولیه و معادن در جنوب شرقی کشور و اکثر شرکت های فولادی در استان هایی مانند اصفهان و خوزستان واقع شده اند.

از مهمترین مشکلات دیگر مدیریت زنجیره تامین ،نرخ گذاری هر مرحله از فعالیت های آن می باشد که قیمت کل زنجیره را تحت تاثیر قرار می دهد.

از سوی دیگر،هدف تمامی شرکت هایی که در زنجیره تامین فولاد فعالیت می کنند ارتقای بهره وری و افزایش رقابت پذیری می باشد.

این رقابت پذیری،باعث کاهش هزینه ها، حضور در بازار و جلب رضایت مشتری می گردد؛ اما این امر نیازمند استفاده از رویکرد های جدید و سیستمی است.

با توجه ب توضیحات ذکر شده، مدیر عامل فولاد ۳۶۹ در این پژوهش این پرسش را مطرح کرده است که چرا زنجیره تامین صنعت فولاد کشور دارای بهره وری لازم نیست؟

هدف این پژوهش بررسی چالش های زنجیره تامین صنعت فولاد و نیز تعیین عوامل کلیدی افزایش بهره وری زنجیره تامین صنعت فولاد می باشد که نتایج آن می تواند در تصمیم گیری های استراژیک مدیران صنعت فولاد مورد استفاده قرار گیرد؛ لذا این پژوهش از جنبه کاربردی، دارای نوآوری می باشد.

همچنین نحوه تجزیه و تحلیل نتایج پرسشنامه با استفاده از مدل معادلات ساختاری و نیز تحلیل عاملی تاییدی عوامل کلیدی موثر بر بهره وری زنجیره تامین، ازنوآوری های دیگر این مقاله است.

 شناسایی چالش ها و عوامل کلیدی موثر بر بهره وری صنعت فولاد می تواند خلا موجود تحقیقاتی در این زمینه را برطرف کرده و به سیاست گذاری و مدیریت زنجیره تامین در این صنعت کمک نماید.

زنجیره تامین:

در دهه هشتاد میلادی، سازمانها جهت دستیابی به مزیت رقابتی پایدار،بیشتر روی سیستم هایی مانند تولید به هنگام، مدیریت کیفیت جامع و غیره تمرکز داشتند اما از آنجایی که این مزایای رقابتی به وسیله رقبا تقلید می شدند،از پایداری لازم برخوردار نبودند.

در واقع تلاش برای بهینه سازی فرآیند های سازمانی بدون در نظر گرفتن شرکتهای بیرونی،به خصوص تامین کنندگان و مشتریان،امری بی فایده به نظر می رسید و سازمان هایی که با همکاری یکدیگر در جهت اهداف مشترکی گام بر می داشتند،عملکرد بهتری داشتند.

اینجا بود که مفهوم زنجیره تامین متولد شد؛زنجیره ای که همه فعالیتهای مرتبط با جریان کالا و تبدیل مواد،از مرحله تهیه ماده اولیه تا مرحله تحویل کالای نهایی به مصرف کننده را شامل می شود.

مدیریت زنجیره تامین:

انجمن زنجیره تامین جهانی(GSCF)،مدیریت زنجیره تامین را به این صورت تعریف کرده است:

مدیریت زنجیره تامین،یکپارچه سازی فرآیند های کلیدی کسب و کار کابر نهایی از طریق تامین کنندگان اصلی است که محصولات،خدمات و اطلاعاتی را که ارش افزوده برای مشتریان و سایر ذینفعان ایجاد می کنند،فراهم می کند.

مدیریت زنجیره تامین عبارتند از:

• مدیریت اطلاعات:

امروزه نقش و جایگاه اطلاعات برای همگان بدیهی است.

گردش مناسب و انتقال صحیح اطلاعات باعث می شود تا فرایند ها موثر تر و کاراتر گشته و مدیریت آن آسان تر گردد.

در زنجیره تامین، موضوع هماهنگی در فعالیتها بسیار اهمیت دارد؛ مدیریت اطلاعات هماهنگ و مناسب میان شرکا،تاثیرات فزاینده ای در تصمیم گیری ها و سرعت،دقت،کیفیت و جنبه های دیگر خواهد داشت.

• مدیریت لجستیک:

این بخش کلیه فعالیت های فیزیکی از مرحله تهیه مواد خام تا محصول نهایی شامل فعالیت های حمل و نقل،انبارداری،زمانبندی تولید و ... را شامل می شود.

• مدیریت روابط:

این بخش از مهمترین مباحث زنجیره تامین است و تاثیر شگرفی بر همه زمینه ها در زنجیره تامین و سطح عملکرد آن دارد.

بسیاری از شکست های آغازین در زنجیره تامین،معلول انتقال ضعیف انتظارات و توقعات و نتیجه رفتار هایی است که بین طرف های درگیر در زنجیره به وقوع می پیوندد.

در توسعه هر زنجیره تامین یکپارچه، توسعه اطمینان و اعتماد در میان شرکا و طرح قابلیت اطمینان برای آن ها از عناصر بحرانی و مهم برای کسب موفقیت است.

مدل مرجع عملیات زنجیره تامین توسط شورای زنجیره تامین (Supply chain council(SCC)) آمریکا به عنوان مرجعی استاندارد برای مدیریت زنجیره تامین ارائه شده است.

مدل اسکور می تواند در تجزیه و تحلیل زنجیره تامین، سنجش عملکرد فرایند ها،مطالعات عارضه یابی و در دستیابی به راهکار های بهبود زنجیره تامین مطلوب به عنوان مرجع مورد استفاده قرار گیرد.

مدل،تمامی گستره زنجیره تامین از تامین کنندگانِ تامین کنندگان تا مشتریانِ مشتریان را پوشش می دهد و پنج فرایند اصلی مدیریتی را شامل می شود: برنامه ریزی(plan)، منبع یابی (source)،ساخت(make)، تحویل(deliver)، برگشت(return) SCC(۲۰۰۴).

مدیریت زنجیره تامین سبز

مدیر عامل فولاد ۳۶۹ در این پژوهش به مدیریت زنجیره تامین سبز نیز پرداخته و نوشته: همچنین یکپارچه کننده مدیریت زنجیره تامین با الزامات زیست محیطی در تمام مراحل طراحی محصول، انتخاب و تامین مواد اولیه، تولید و ساخت، توزیع و انتقال، تحویل به مشتری و بالاخره پس از مصرف، مدیریت بازیافت و مصرف مجدد به منظور بیشینه کردن میزان بهره وری مصرف انرژی و منابع همراه با عملکرد کل زنجیره تامین است یکپارچگی مشتری، یکپارچگی تامین کننده و یکپارچگی درونی، باعث بهبود ابعاد عملکرد شرکت-یعنی افزایش انعطاف پذیری، بهبود عملکرد تولیدی، گردش موجودی و کاهش هزینه ها-می گردد.

همچنین ون (van) و همکاران در پژوهشی با عنوان"نقش مدیریت زنجیره تامین یکپارچه در کسب مزیت رقابتی "بیان داشتند که یکپارچگی مشتری، یکپارچگی تامین کننده و یکپارچگی درونی باعث افزایش مزیا رقابتی در سازمان شده و نقش مهمی در بهبود عملکرد سازمان دارد.

از سوی دیگر کائو و لی در مقاله با عنوان" رویکرد نوآوری یکپارچه سازی زنجیره تامین برای توان رقابت پذیری و عملکرد شرکت "بیان داشته اند که در فضای رقابتی و فعالیت هلی کسب و کار کنونی، خطوطی که به طور سنتی بین سازمان ها، وظایف و امور تجاری و بازرگانی ترسیم می شد در حال محو شدن است و سازمان ها و موسسات مجزا و به لحاظ حقوقی، بزای رفع موانع رقابتی با یکدیگر همکاری می کنند.

آنها اضافه کرده اند که یکی از مهم ترین کلید های بهبود زنجیره های تامین برای رسیدن به سطح جهانی، مدیریت زنجیره تامین به صورت یکپارچه و استفاده از فناوری اطلاعات است؛ هرجا که این نگرش یکپارچه به کار گرفته شود صرفه جویی های اقتصادی و افزایش کارایی زیادی حاصل خواهد شد.

سابق همکارانش مطالعات خود را به تاثیرات زنجیره تامین چابک و انعطاف پذیر بر عملکرد شرکت معطوف نمودند.

نتایج آنها نشان داد: شرکت هایی که با زنجیره های تامین چابک و انعطاف پذیر فعالیت می نمایند،می توانند از مزایای کیفیت خدمات و رضایت مشتری بهره مند شوند ودر نهایت می توانند مزایای مالی ناشی از افزایش فروش و سود را به دست آورند.

از طرفی کاگلیانو و همکاران (۲۰۱۶) در تحقیقی با عنوان(تاثیر یکپارچگی زنجیره تامین بر بهبود عملکرد سازمانی)به این نتیجه رسیدند که یکپارچگی زنجیره تامین بر بهبود عملکرد سازمانی و برنامه های بهبود و بازسازی سازمان،تاثیر مثبت و معناداری دارد.

گونر و هکارانش(Guner et al) (۲۰۱۸) به بررسی تاثیر چابکی زنجیره تامین بر عملکرد شرکت پرداختند.

در این تحقیق مشاهده شد که عدم اطمینان تکنولوژیکی بر چابکی زنجیره تامین تاثیر می گذارد و چابکی زنجیره تامین همچنین بر عملکرد شرکت تاثیر مثبت دارد.

انتهای پیام/

کد خبر 9211

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 5 =