کد خبر 5961
۴ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۰:۵۴

نگاهی بر صورت‌های مالی صنعت آهن و فولاد

نگاهی بر صورت‌های مالی صنعت آهن و فولاد

بعد از انتشار صورتهای سود و زیان ۳ ماهه شرکتها، برآن شدیم تا صنعت فولاد را به عنوان صنعتی تاثیرگذار در بازار سرمایه بررسی کنیم؛ تا هم دورنما احتمالی این صنعت و به دنبال آن کلیت بازار را پیش‌بینی کرده باشیم و هم سهم‌هایی با پتانسیل بالا که عملکرد مطلوبی در ۳ ماهه گذشته خود به ثبت رساندند را شناسایی کنیم.

به گزارش آهن نیوز؛ البته برکسی پوشیده نیست که عملکرد ۳ ماهه شرکت به تنهایی نمیتواند معیار تصمیم‌ گیری باشد و تداوم روند مناسب فروش و درآمدزایی شرکت‌ها یکی از شروط اصلی برای سرمایه گذاری در آن سهم‌ها به شمار میرود.

یکی دیگر از آن شروط، بررسی حاشیه سود شرکتها است که آنرا با مثالی توضیح خواهیم داد: فرض کنید دو تولید کننده داریم که اولی اتومبیل و دومی محصولات غذایی تولید کرده و به فروش میرسانند.

برای فروشنده اتومبیل، تولید هر کالا ۱۰۰ میلیون تومان تمام میشود اما میتوان آن را با قیمت ۱۵۰ میلیون تومان به فروش برساند؛ سودی ۵۰ میلیون تومانی! از طرفی فروشنده دوم محصولات خود را با بهای تمام شده ۱۰۰ هزار تومان تولید و با قیمت ۲۰۰ هزار تومان به فروش میرساند! سود خالص ۱۰۰ هزار تومانی! حاشیه سود اولی اما ۳۳٪ و برای دومی ۵۰٪ است.

این در حالی است که در ظاهر فروشنده اول به علت سود خالص بسیار بیشتر جذاب‌تر به نظر میرسد اما اینگونه نیست.

البته که مثال فوق برای فهم بیشتر از مفهوم حاشیه سود خالص ( و عملیاتی) بوده و قیاسی مع الفارق است چرا که ۲ فروشنده در دو صنعت متفاوت مورد قیاس واقع شده و بهتر است برای شناسایی روند سودآوری شرکت، مقدار فروش و درآمد هر شرکت را با دوره های قبلی خود و در حالت کلی‌تر با هم گروهی های شرکت مقایسه شود!

لازم به ذکر است که شرکت‌های هم گروه محصولات تولیدی متفاوتی دارند که پارامترهای تاثیر گذار بر روند فروش آنها میتواند متفاوت با دیگری باشد.

در ادامه پس از جدول تغییرات سود هر سهم، حاشیه سود خالص و عملیاتی به تفضیل چرایی این تغییرات را برای نمادهای صنعت آهن و فولاد بررسی کردیم:

۱. شرکت فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)  طی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به ازای هرسهم ۳۳۴ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۹% افزایش پیدا کرده است. همچنین نسبت به همان دوره علیرغم رشد ۳۱% درآمد عملیاتی و ۲۱۸٪ درآمدهای غیر عملیاتی، به علت افزایش هزینه های تولید (۳۴%) و هزینه های فروش (۶۸%) و هزینه های مالیاتی (۱۰۴٪)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن ۳٪ کاهش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۲۶۷۴۱ میلیارد تومان.... سود عملیاتی ۲۷۰۷۲ میلیارد تومان... سود هر سهم ۳۳۴ ریال

۲. شرکت فولاد خوزستان (فخوز) طی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به ازای هرسهم ۲۴۲ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰% افزایش پیدا کرده است.همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد ۶۹% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه های تولید (۶۹%) و هزینه های فروش (۴۱%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن تغییر چندانی نداشتند.

سه ماهه: سود خالص ۴۵۹۲ میلیارد تومان.... سود عملیاتی ۵۵۱۵ میلیارد تومان... سود هر سهم ۲۴۲ ریال

۳. شرکت فولاد هرمزگان جنوب (هرمز) طی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ضمن ثبت افزایش سرمایه، به ازای هرسهم ۱۱۲۰ ریال شناسایی سود کرده است. سود خالص سهم ۵۴۸۶ میلیارد تومان ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۶% افزایش داشته است.همچنین نسبت به همان دوره، به علت ثابت ماندن تقریبی درآمد عملیاتی در کنار افزایش هزینه های تولید (۴۶%) و هزینه های فروش (۹۶%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن هرکدام ۱۳% کاهش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۱۲۰۸ میلیارد تومان.... سود عملیاتی ۱۴۶۶ میلیارد تومان... سود هر سهم ۴۸۳ ریال

شش ماهه: سود خالص ۲۵۰۶ میلیارد تومان.... سود عملیاتی ۲۸۷۹ میلیارد تومان... سود هر سهم ۱۰۰۳ ریال

نه ماهه: سود خالص ۳۱۱۰ میلیارد تومان.... سود عملیاتی ۳۶۴۵ میلیارد تومان... سود هر سهم ۱۲۴۴ ریال

سال مالی: سود خالص ۲۲۵۸ میلیارد تومان.... سود عملیاتی ۲۷۱۴ میلیارد تومان... سود هر سهم ۳۰۱ ریال

نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.

۴. شرکت فولاد آلیاژی ایران (فولاژ) طی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به ازای هرسهم ۴۵۰ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸% افزایش پیدا کرده است.همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد ۳۲% درآمد عملیاتی، درکنار افزایش هزینه های تولید (۲۳%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب  ۲% و ۵٪ افزایش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۱۰۸۰ میلیارد تومان.... سود عملیاتی ۱۳۲۷ میلیارد تومان... سود هر سهم ۴۵۰ ریال

۵. شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان (فجهان)  طی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ضمن ثبت افزایش سرمایه، به ازای هرسهم ۱۴۹ ریال شناسایی سود کرده است. سود خالص سهم ۱۱۱۴ میلیارد تومان ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۷۶% افزایش داشته است.همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد ۶۱% درآمد عملیاتی، در کنار افزایش هزینه های تولید (۳۲%) و کاهش ۲۵٪ هزینه های مالی ، حاشیه سود خالص و عملیاتی هرکدام ۱۵٪ افزایش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۱۱۱۴ میلیارد تومان.... سود عملیاتی ۱۲۷۸ میلیارد تومان... سود هر سهم ۱۴۹ ریال

نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود

۶. شرکت فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه) طی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به ازای هرسهم ۸۴۳ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶۸% افزایش پیدا کرده است. همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد ۶۹% درآمد عملیاتی درکنار افزایش هزینه های تولید (۵۳%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن هرکدام ۱۰٪ افزایش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۲۶۹۶ میلیارد تومان.... سود عملیاتی ۳۲۰۱ میلیارد تومان... سود هر سهم ۸۴۳ ریال

۷. شرکت مجتمع فولاد خراسان (فخاس) طی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به ازای هرسهم ۵۰۵ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۷% افزایش پیدا کرده است. همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم افت ۱۱% درآمد عملیاتی، به علت کاهش هزینه های تولید (۳۱%) و افزایش سایر درآمدها (۶۶%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب ۱۵% و ۱۶% افزایش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۱۱۶۱ میلیارد تومان.... سود عملیاتی ۱۲۸۸ میلیارد تومان... سود هر سهم ۵۰۵ ریال

۸. شرکت ذوب آهن اصفهان (ذوب) طی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به ازای هرسهم ۱۵ ریال شناسایی زیان کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵% کاهش پیدا کرده است. همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد ۴۷% درآمد عملیاتی، درکنار افزایش هزینه های تولید (۳۷%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب ۲% و ۵% افزایش یافته است اما همچنان حاشیه سود خالص شرکت منفی است.

سه ماهه: زیان خالص ۱۰۶ میلیارد تومان.... سود عملیاتی ۶۰۵ میلیارد تومان... زیان هر سهم ۱۵ ریال

۹. شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان (فغدیر) طی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به ازای هرسهم ۱۵۶۱ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۲۰% افزایش پیدا کرده است. همچنین نسبت به همان دوره، به علت افزایش ۱۳۹% درآمد عملیاتی و افزایش هزینه های فروش (۱۱۲%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب ۹% و ۱۱٪ افزایش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۱۸۷۲ میلیارد تومان.... سود عملیاتی ۱۱۴۵ میلیارد تومان... سود هر سهم ۱۵۶۱ ریال

۱۰. شرکت آهن و فولاد ارفع (ارفع) طی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به ازای هرسهم ۲۰۱۸ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷۰% افزایش پیدا کرده است. همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد ۷۲% درآمد عملیاتی و افزایش هزینه های فروش (۲۴%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب ۱۷% و ۱۸٪ افزایش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۲۴۲۱ میلیارد تومان.... سود عملیاتی ۲۴۱۸ میلیارد تومان... سود هر سهم ۲۰۱۸ ریال

۱۱. شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر (کویر) طی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به ازای هرسهم ۱‍۶۸ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵۵% افزایش پیدا کرده است. همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد ۵۶% درآمد عملیاتی و سایر درآمدها (۱۷۰۰٪) درکنار افزایش هزینه های فروش (۵۵%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب ۶% و ۵٪ افزایش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۶۲۶ میلیارد تومان.... سود عملیاتی ۷۶۶ میلیارد تومان... سود هر سهم ۱۶۸ ریال

۱۲. شرکت پارس فولاد سبزوار (فسبزوار) طی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به ازای هرسهم ۴۷۵۴ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵۱% افزایش پیدا کرده است. همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد ۲۸% درآمد عملیاتی، کاهش هزینه های تولید (۱۷%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب ۲۱% و ۲۶٪ افزایش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۳۶۱ میلیارد تومان.... سود عملیاتی ۳۳۴ میلیارد تومان... سود هر سهم ۹۰۴ ریال

شش ماهه: سود خالص ۱۹۰۱ میلیارد تومان.... سود عملیاتی ۱۸۵۵ میلیارد تومان... سود هر سهم ۴۷۵۴ ریال

۱۳. شرکت فولاد کاویان (فوکا) طی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به ازای هرسهم ۴۰۴ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۲% افزایش پیدا کرده است. همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد ۸۷% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه های تولید (۸۹%)، هزینه های مالیاتی و سایر هزینه ها (۳۹۴%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب ۷% و ۳٪ کاهش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۲۴۱ میلیارد تومان.... سود عملیاتی ۳۱۸ میلیارد تومان... سود هر سهم ۴۰۴ ریال

۱۴. شرکت صنایع فرو آلیاژ ایران (فروژ) طی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به ازای هرسهم ۱۹۰۷ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸% کاهش پیدا کرده است. همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد ۴% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه های تولید (۱۷%) و هزینه های مالیاتی (۹%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب ۸% و ۶٪ کاهش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۲۰۹ میلیارد تومان.... سود عملیاتی ۲۷۲ میلیارد تومان... سود هر سهم ۱۹۰۷ ریال

۱۵. شرکت فولاد امیر کبیر کاشان (فجر) طی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به ازای هرسهم ۶۲۲ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳۴۷% افزایش پیدا کرده است. همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد ۲۴% درآمد عملیاتی، کاهش هزینه های تولید (۱۹٪) و البته افزایش چشمگیر هزینه های مالیاتی، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب ۲۷% و ۳۲٪ افزایش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۵۲۶ میلیارد تومان.... سود عملیاتی ۶۰۵ میلیارد تومان... سود هر سهم ۶۲۲ ریال

۱۶. شرکت صنعتی سپنتا (فپنتا) طی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ به ازای هرسهم ۷ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۳% کاهش پیدا کرده است. همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد ۴۰% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه های تولید (۴۲%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن تغییر چندانی نداشتند.

سه ماهه: سود خالص ۳ میلیارد تومان.... سود عملیاتی ۳.۸ میلیارد تومان... سود هر سهم ۷ ریال

۱۷. شرکت فروسیلیس ایران (فروس) طی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به ازای هرسهم ۳۲۷ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۰% افزایش پیدا کرده است. همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد ۸۹% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه های تولید (۹۰%) و افزایش حداقلی سایر هزینه ها، حاشیه سود خالص ۶٪ کاهش اما حاشیه سود عملیاتی آن ۱٪ افزایش یافت.

سه ماهه: سود خالص ۱۳۰ میلیارد تومان.... سود عملیاتی ۱۵۵ میلیارد تومان... سود هر سهم ۳۲۷ ریال

۱۸. شرکت نورد و تولید قطعات فولادی (فنورد) طی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به ازای هرسهم ۱۲۲۸ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۱% افزایش پیدا کرده است. همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم افت ۴% درآمد عملیاتی، به علت کاهش هزینه های تولید (۱۷%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب ۱۵% و ۱۲٪ افزایش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۱۹۴ میلیارد تومان.... سود عملیاتی ۱۸۸ میلیارد تومان... سود هر سهم ۱۲۲۸ ریال

۱۹. شرکت گروه صنعتی سپاهان (فسپا) طی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به ازای هرسهم ۳۷۳ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱۴% افزایش پیدا کرده است. همچنین نسبت به همان دوره، به علت  رشد ۱۳% درآمد عملیاتی، کاهش هزینه های تولید (۱٪) و البته افزایش چشمگیر هزینه های فروش (۸۱٪)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب ۹% و ۸٪ افزایش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۱۴۵ میلیارد تومان.... سود عملیاتی ۱۶۹ میلیارد تومان... سود هر سهم ۳۷۳ ریال

۲۰. شرکت فروسیلیسیم خمین (فروسیل) طی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ضمن ثبت افزایش سرمایه، به ازای هرسهم ۴۱۰ ریال شناسایی سود کرده است. سود خالص سهم ۶۵ میلیارد تومان ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۵% کاهش داشته است. همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد ۳۳% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه های تولید (۸۵%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ۵۱٪ و ۱۵٪کاهش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۶۵ میلیارد تومان.... سود عملیاتی ۶۵ میلیارد تومان... سود هر سهم ۴۱۰ ریال

نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.

۲۱. شرکت غلتک سازان سپاهان (فسازان) طی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به ازای هرسهم ۴۰۷ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۱۷% افزایش پیدا کرده است. همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد ۱۲۱% درآمد عملیاتی و البته در کنار آن، افزایش هزینه های تولید (۱۰۹%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن هر کدام ۵٪ افزایش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۱۲۲ میلیارد تومان.... سود عملیاتی ۱۶۰ میلیارد تومان... سود هر سهم ۴۰۷ ریال

۲۲. شرکت لوله وماشین سازی ایران (فلوله) طی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به ازای هرسهم ۵۳ ریال شناسایی سود کرده است. این درحالیست که برای مدت مشابه سال گذشته این عدد زیان ۵ ریالی بوده است. همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد ۸۶% درآمد عملیاتی و البته در کنار آن، افزایش هزینه های تولید (۶۸%) وهزینه های فروش (۲۸۵%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب ۷٪ و ۰٪ تغییر یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۳۵ میلیارد تومان.... سود عملیاتی ۱۲ میلیارد تومان... سود هر سهم ۵۳ ریال

۲۳.شرکت فولاد شاهرود (فرود) طی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ضمن ثبت افزایش سرمایه، به ازای هرسهم ۲۵۲ ریال شناسایی سود کرده است. سود خالص سهم ۱۳۵ میلیارد تومان ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶۱% افزایش داشته است. همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد ۵۶% درآمد عملیاتی و البته در کنار آن، افزایش هزینه های تولید (۴۵٪)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب ۷% و ۶٪ افزایش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۱۳۵ میلیارد تومان.... سود عملیاتی ۱۴۰ میلیارد تومان... سود هر سهم ۲۵۲ ریال

نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.

۲۴. شرکت ماداکتو استیل کرد (فماک) طی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به ازای هرسهم ۱۹۵ ریال شناسایی زیان کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰% افزایش پیدا کرده است. همچنین نسبت به همان دوره، به علت افزایش ۱۳۲% درآمد عملیاتی و البته در کنار آن افزایش هزینه های تولید (۱۳۶%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب ۱۴% و ۰% افزایش یافته اما همچنان منفی ماندند.

سه ماهه: زیان خالص ۷.۸ میلیارد تومان.... زیان عملیاتی ۲.۶ میلیون تومان... زیان هر سهم ۱۹۵ ریال

منبع: اقتصاد آنلاین

انتهای پیام/

کد خبر 5961

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =